Home » Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Avtorske pravice

Vsebina, objavljena na spletni strani Batzajla na naslovu http://www.batzajla.com se lahko uporablja in reproducira izključno samo za vašo osebno uporabo oz. le v nekomercialne namene, pri čemer pa je potrebno navesti vir podatkov in avtorja ter ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Nikakor pa se ne sme vsebine ali kateregakoli elementa strani uporabljati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, spreminjati ali kako drugače razširjati v kakršnekoli druge namene brez pisnega dovoljenja podjetja Batzajla, Matevž Hribar s.p. (v nadaljevanju avtor).

 

Omejitev odgovornosti

Avtor se zavezuje za zagotavljanje pravilnih in najnovejših podatkov na svojih straneh, vendar uporabnike spletne strani opozarja, da ne prevzema nikakršne odgovornosti za le-te. Avtor si pridržuje pravico, da lahko vsebino kadarkoli spremeni, doda ali odstrani in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti avtor niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani, ni odgovorna za morebitno nedelovanje strani, netočnost informacij in tudi ne za škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ne glede na to, ali so bili uporabniki obveščeni o možnosti take škode ali ne.

Na spletni strani www.batzajla.com obstajajo tudi povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z www.batzajla.com, zato avtor ne odgovarja in ne prevzema nobene odgovornosti  za obliko in vsebino teh strani. Odgovornost avtorja je pri obisku in uporabi drugih spletnih strani za vse primere popolnoma izključena.

 

Varstvo osebnih podatkov

Kakršnekoli podatke, ki ji avtor pridobi na kakršenkoli način preko spletne strani, so namenjeni izključno za izboljšanje uporabe spletne strani in za namene, za katere jih bodo dali uporabniki spletne strani. Vse osebne podatke bomo varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004).

 

Splošno

Z uporabo naše spletne strani uporabnik potrjuje, da je seznanjen z našimi pogoji in da se z njimi strinja. V primeru uporabe strani v nasprotju z navedenimi pravili, je uporabnik v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.