Home » Novi zakon o ohranjanju narave predvideva evidentiranje motokros motorjev do leta 2017

Novi zakon o ohranjanju narave predvideva evidentiranje motokros motorjev do leta 2017

Danes, 24. julija 2014, so na sedežu Ministrstva za kmetijstvo in okolje predstavili novosti na področju ureditve vožnje v naravnem okolju po spremembi Zakona o varovanju narave. Zakon je torej že sprejet in velja od 8. julija 2014, čeprav vsebuje vsaj eno, milo rečeno smešno, anomalijo.

G. Uroš Vajgl iz Direktorata za okolje predstavlja novosti na področju vožnje z vozili v naravnem okolju.

G. Uroš Vajgl iz Direktorata za okolje predstavlja novosti na področju vožnje z vozili v naravnem okolju.

Po tem, ko smo bili februarja pošiljatelji predlogov vabljeni na javno razpravo o varovanju narave in smo v debati predstavili naše videnje problematike, smo bili danes vabljeni na predstavitev novosti po sprejetju zakona, ki ga je Državni zbor potrdil 12. junija in je začel veljati 8. julija 2014.

Kaj je bistveno novega?

–    z globo od 40 do 100 evrov se kaznuje posameznik, ki se vozi v naravi z motornim vozilom,
–    z globo 1000 do 2.000 evrov se kaznuje pravna oseba, ki organizira vožnjo z motornimi vozili,
–    z globo 100 evrov se za prekršek kaznuje kolesar,
–    z globo 1.500 evrov pa pravna oseba, ki organizira vožnje s kolesi.

Težko verjameš, da je neka ustanova sposobna sprejeti tak nesmisel. Ampak, kot so povedali vsi danes prisotni, bodo novi vladi po hitrem postopku podali predlog za popravek. Do takrat velja zakon, po katerem so kolesarji potencialno večji zlodeji od endurašev.

Svetla plat novega zakona, kar se kolesarjev tiče, je dejstvo, da jim je vožnja omogočena na vseh utrjenih poteh, v kolikor lastnik tega izrecno ne prepove oziroma vožnje ne prepoveduje drug zakon (npr. o planinskih poteh). Ideja, da se odgovornost za odločitev, ali bodo kolesarjem vožnjo dovolili ali ne, prevali na lastnike posesti, se ne zdi najboljša. Slutim množičen porast tabel in fizičnih zapor (ograj, ramp, …) na gozdnih poteh. Tega, verjemite, nočemo, ker na koncu niti ne bo imelo pravega učinka. Prej nasprotno – za občutek svobodnega pohajanja naokrog bodo prikrajšani tudi sprehajalci, kolesarji pa bodo že našli obvoz …

Pohvalno je, da se kot izjemo, kje se je možno voziti v naravnem okolju, omenja območja, namenjena za rekreacijo in šport (28. b člen, 3. točka, 4. alineja) in da je možno dobiti dovoljenje za javno prireditev vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju (28. c člen). Za izvedbo takega dogodka je seveda potrebno zadostiti nekaterim pogojem, na primer dostopnost do lokacije po javni cesti, omejitev na maksimalno dva dogodka na leto in da dogodek ne traja dlje kot tri dni.

Nekoliko iluzorna se zdi ideja o evidentiranju motornih vozil, ki niso registirana za cestni promet (torej športni motokros motorji, štirikolesniki, …). Do januarja 2017 naj bi se uvedel sistem za elektronsko evidenco vozil, ki bo vseboval podatke o vozilu na motorni pogon (znamka, tip, tehnični podatki o vrsti vozila ter podatke o lastniku – ime, priimek, EMŠO, naslov). Način evidentiranja bo podalo prometno ministrstvo. Ker je razlog za ta člen predvsem težka prepoznava in s tem kaznovanje kršiteljev, se poraja vprašanje, kako neki nameravajo VIDNO označiti ta vozila. S tablicami? To bo še zanimivo.

Kot je bilo zanimivo slišati, da so policisti v letu 2013 zaznali približno 500 prekrškov, inšpektorica iz Zavoda za Gozdove pa jih je naštela 115; od tega je bil več kot 50-krat izdan plačilni nalog.

Kogar zanimajo podrobnosti o novem zakonu, vabim, da si prebere objavo v Uradnem listu.

Matevž Hribar